cover

Reformationens Bog

Martin Luthers opgør med datidens katolske kirke var inspireret af hans læsning af Bibelen. Igennem hele sit liv var Luther engageret i at udlægge og forstå Bibelen som forelæser på universitetet, som bibelkommentator, som oversætter, som prædikant og som salmedigter. Luther gjorde Bibelen til den øverste norm for kristen teologi og gjorde dermed op med pavekirkens kontrol. Paven, biskopperne og præsterne skulle ikke længere gøre sig til herre over den rette tolkning af Bibelen. Friheden skulle gives tilbage til læseren selv, og ethvert menneske skulle nu have ret til selv at læse og fortolke Bibelen. I anledning af reformationsjubilæet 1517-2017 undersøger BIBLIANA i dette nummer, på hvilke måder Bibelen blev reformationens bog.

BIBLIANA er Danmarks eneste populærvidenskabelige tidsskrift om Bibelen. Det udkommer to gange årligt og er skrevet af  fagfolk, der brænder for formidling af viden om Bibelen og den nyeste forskning på området.

Indhold:

Finn Damgaard og Frederik Poulsen

Bibelbrug i fortid og nutid: Reformationens Bog

Amalie Grubb Martinussen

Kalkmalerier efter reformationen: Martyrerne i Skibinge Kirke

Thomas Reinholt Rasmussen

Kampen om fortolkningsretten: Hvilken rolle spiller Bibelen i reformationen og frem til i dag?

Lars Vangslev

På studieophold i 1518: ”Der tales græsk og hebraisk i Wittenberg”

Carsten Bach-Nielsen

Lutherbiblernes illustrationer: Billeder udlægger teksten

Else K. Holt

En luthersk forpligtelse: At oversætte salmerne igen og igen

Louise Heldgaard

Moderne børnebibler: En forfaldshistorie eller en reformatorisk sejr?

Kasper Bro Larsen

En manual til reformation og integration: Luthers Brev til Romerne – og Paulus’

Frederik Poulsen

Lutheranernes slogan: Skriv VDMIÆ på dørkarmen!