cover

Profeter og profetbøger

BIBLIANA er denne gang et temanummer om profeter og profetbøger. I religionsvidenskaben er en profet en person, som et religiøst samfund anser for at have modtaget og viderebragt et budskab fra en gud. Oldtidens samfund havde alle deres profeter.

Men i jødedommen skete der det særlige, at der opstod en ny litteraturform, profetbogen, som er en litterær bearbejdning af den profetiske praksis.

Dette nummer af BIBLIANA belyser profetens rolle i religionerne og profetbogen som unik litterær genre.

Indhold

  • Forord
  • Hvad er profeti? af Martti Nissinen
  • Profet, gudsmand, troldmand af Hans J. Lundager Jensen
  • Fra profeti til profetbog af Martti Nissinen
  • Profeter og tekster om profeter af Daniel Ullucci
  • Hallbäcks Halvleg: Er kristendommen demokratisk? af Geert Hallbäck
  • Luderen, der blev væk – Fortolkernes problemer med Hoseas’ Bog af Yvonne Sherwood
  • Habakkuks dialog med Gud af Kevin J. Cathcart
  • Arnulf Rainer – vandal og poet af Sandra Kastfelt
  • Profetens bevisbyrde – Bemærkninger om Koranens p(r)o(f)etiske sprog af  Thomas Hoffmann