cover

Lovfortolkning

Loven kommer man ikke udenom, når man ser på Bibelen og dens virkningshistorie. For det første er Bibelen selv fuld af love, og af diskussioner om, hvordan de skal fortolkes. For det andet har Bibelens love haft stor betydning for juridisk tænkning og praksis. Lov handler om regler, politik og magt. Begrebet lov dækker også råd, forskrifter og vejledning til, hvordan man bør leve et socialt og et ansvarligt liv. Både skrevne og uskrevne regler hører med til emnet. I dette nummer af BIBLIANA sætter vi fokus på bibeltekster og lovforståelse.

Indhold

  • Forord
  • Udvalgt af Jahve. De særlige kendetegn ved deuteronomistisk lov – Jesper Høgenhaven
  • Øje for øje og tand for tand – Peter Brylov Christensen og Mette Bundvad
  • Hvordan bliver man Qumranit? Sekterisk lov i Dødehavsrullerne – Melissa Sayyad Bach
  • Juristen Jesus. Lovreligion i Det Nye Testamente – Kasper Bro Larsen
  • Paulus og loven i det 20. århundrede – Troels Engberg-Pedersen
  • Apostlen Paulus stilles for retten. ”Må I piske en romersk borger, og det uden dom?” – Heike Omerzu
  • Kanonisk ret i middelalderen – Bertil Nilsson
  • Naturretten som bindeled mellem guddommelige og menneskelige love – Kristian Mejrup
  • Erindringsverdener, skolebøger og kunsten at lære udenad – Amalie Grubb Martinussen