cover

BIBLIANA 2020/1: Verdens undergang

Når ilden stormer frem og fortærer dale og skove og alt, hvad de rummer af liv. Når den ukendte sygdom fra den fjerne ende af jorden spreder sig til de fire verdenshjørner. Når fårene er skilt fra bukkene. Når den ene tages til Det Ny Jerusalem og den anden lades tilbage i ildsøen. Når Gud kaster med terninger eller fastlægger alt på forhånd. Og når man vælger den ene eller den dobbelte udgang. På kryds og tværs af tekster, kulturer, historiske perioder og medier vil vi i dette nummer af Bibliana se nærmere på disse scenarier af verdens undergang.

Ak og ve, enden er nær!

Læs hele magasinet her