cover

Bibelske genskrivninger

BIBLIANA omhandler denne gang bibelske genskrivninger, dvs. det fænomen, at man gennem tiderne har skrevet videre på de bibelske fortællinger. De bibelske fortællingers ’huller’ blev udfyldt, implicitte forhold blev gjort eksplicitte, og bibelfortællingerne fik nye twist, der skulle tjene senere tiders formål. Særligt i antikken fik disse genskrivninger stor betydning, eftersom genskrivningerne ikke blev anset for at være forsøg på at kopiere eller ’abe efter’, men som helt igennem legitime bud på den autoritative tradition.

Indhold

  • Forord
  • Retten til første spadestik af Anne Katrine Gudme
  • Moses og Pagten af Trine Bjørnung Hasselbalch
  • Alternativ bibelhistorie af Mogens Müller
  • Moses på trods af Finn Damgaard
  • Abraham var hverken jøde eller kristen, men hanif, muslim af Dorthe Maria Koda
  • To mærkelige historier om Moses af Bodil Ejrnæs
  • Kristus på Amagertorv af Iben Damgaard
  • Hallbäcks Halvleg: 40 år efter studenteroprøret– anden del af Geert Hallbäck
  • Antiheltenes bibelhistorie af Sandra Kastfeldt