Mellem venner og fjender. En folkebog om Judasevangeliet, tidlig kristendom og gnosis

Mellem venner og fjender

En folkebog om Judasevangeliet,

tidlig kristendom

 og gnosis

Redigeret af Anders Klostergaard Petersen, Jesper Hyldahl og

Einar Thomassen

Forlaget Anis, København 2008

335 sider, 289 kr.

Anmeldt af Tilde Bak Halvgaard

Da det koptiske Judasevangelium blev udgivet i påsken 2006 af The National Geographic Society, vakte det ikke alene stor mediebevågenhed, men interessen for den tidlige kristendom og fænomenet ”gnosticisme” blomstrede gevaldigt op. Det er jo både rart og godt, at man i den brede offentlighed diskuterer disse sager, men diskussionen tog en mærkværdig drejning, da man i dagspressen begyndte at spørge, om vi nu med Judasevangeliet endelig lå inde med den sande historie om Jesus og Judas.

Judas fremstod nemlig umiddelbart som en helt, der efter næsten 2000 år som historiens værste forræder nu endelig havde fået oprejsning. Det nye evangelium fortalte jo om, hvordan det i virkeligheden var Judas, der vidste besked om, hvem Jesus var, og hvorfra han var kommet. Måske skulle man inkludere den nye tekst i den kristne kanon? Det var guf for medierne, og det gjorde det kun bedre, at skriftet på bedste Indiana Jones-vis havde ligget gemt i en bankboks i 16 år, før det endelig blev solgt og udgivet.

                      Interessen for Judasevangeliet kom dog også til udtryk på andre niveauer. Teksten er således blevet diskuteret både på Folkeuniversitetet, ved sogneaftner, i bibelkredse, på højskoler og naturligvis på universitetet. Denne brede interesse for Judasevangeliet og dets tidlige kristendomshistoriske kontekst har nu fået forskere fra Århus Universitet til sammen med professor Einar Thomassen fra Bergens Universitet at udgive en bog om netop dette emne med bidragydere også fra Helsinki og Oslos Universiteter.

                      Mellem venner og fjender er en folkebog. Med det ønsker redaktørerne, at ”bruge den aktuelle interesse for Judasevangeliet som springbræt” til at give ”en større offentlighed mulighed for at få indblik i den tidlige kristendoms historie, herunder den del af kristendommen, der traditionelt placeres, hvis ikke uden for, så i hvert fald i kristendommens periferi” (s. 8). Det gør de ved at præsentere en række artikler, der fra forskellige vinkler forholder sig til et forskningsområde i rivende udvikling. Og de gør det på dansk, hvilket gør bogen til den første af slagsen, der på et nordisk sprog behandler ”gnosticismen” i forhold til den tidlige kristendom. Alene det forhold, at artiklerne er skrevet eller oversat til dansk og har et minimum af fodnoter, gør pludselig et ellers vanskeligt og til tider noget mudret materiale tilgængeligt for en langt bredere læserskare. Det er en rigtig god idé, fordi man gennem de sidste 12 år i forskningen har revurderet selve begrebet ”gnosticisme” i en sådan grad, at man mange steder slet ikke taler om ”gnosticisme” eller ”gnostiske” tekster, men blot om forskellige former for kristendom.  

Som indgang til det hele serveres en dugfrisk oversættelse af Judasevangeliet til dansk, udarbejdet af René Falkenberg, der har mange års erfaring med koptisk-, gnosis- og kristendomsstudier. Der eksisterer dog allerede to andre oversættelser til dansk (den seneste i Bibliana 2007: 1), men der gøres opmærksom på, at denne nye oversættelse er blevet gennemgået af en større gruppe professionelle gnosis-forskere. Falkenberg har endvidere valgt at hjælpe læseren lidt på vej, ved at inddele teksten i afsnit, som gør det lettere at hitte rede i Judasevangeliets mange forskellige scener og temaer. De talrige huller i teksten er heldigvis markeret, så man som læser får indtryk af, hvor meget af teksten der i virkeligheden er beskadiget eller helt mangler.

                      Den tematiske inddeling af teksten hænger udmærket sammen med bogens sigte om at være en folkebog, men man kunne dog indvende, at det ikke passer så godt til, at man i indledningen (s. 10) lægger op til at udfordre læseren til at tænke selv og danne sig sin egen mening både om Judasevangeliet og om gnosticismeproblematikken generelt. Dette ændrer ikke på, at oversættelsen er blændende og yderst gennemarbejdet, og at den bliver den danske oversættelse, man kommer til at anvende fremover.

                      Bogens øvrige artikler kan læses hver for sig, da de med hver deres indgangsvinkel behandler den tidlige kristendoms historie. De lapper til tider over hinanden. Således får vi fx flere gange at vide, at Judasevangeliet henviser til Apostlenes Gerninger kap. 1, 15-26, hvor Judas’ plads i discipelkredsen bliver overtaget af Matthias. Endvidere står det også klart efter endt læsning, at kirkefaderen Irenæus nævner et Judasevangelium, men at det højst sandsynligt ikke har været det samme, som det vi i dag ligger inde med.

                      Artiklerne er placeret i en oplagt rækkefølge, så at der efter oversættelsen af Judasevangeliet på pædagogisk vis bliver sat spørgsmålstegn ved Judas som historisk person, samtidig med at Judasevangeliets historiske kontekst bliver gjort klar. I en overordnet analyse af selve teksten, får læseren et indblik i den nyeste forskning, da det bliver diskuteret, hvorvidt Judasevangeliets Judas fremstår som den helt, man i begyndelsen mente han var, eller om han nærmere er den værste af alle disciplene.

Gnosticismeforskningen kan i disse år være vanskelig at navigere i, men i flere artikler får læseren en kort og præcis introduktion til, hvor komplekst et fænomen ”gnosticisme” er, til dets forskningshistorie samt til diskussionen om, hvor i dette virvar, man kan placere Judasevangeliet. Ikke nok med det. På et sølvfad får læseren serveret, hvilke kilder og arbejdsredskaber der er gode at betjene sig af, hvis man ønsker at fordybe sig yderligere i studiet af ”gnosticismen”.

                      Bogen lever fuldt op til sin ambition om at være en folkebog, da forfatterne har gjort sig umage med at forklare fagbegreber og begrænse brugen af fodnoter. I det hele taget er Mellem venner og fjender fremragende for den mere seriøst interesserede læser, der ønsker en introduktion til forskningsområdet på dansk, og som ikke lader sig nøje med dagspressens overfladiske spekulationer.