Manga Messias

Ben10.1

Af Hidenori Kumai – Tegnet af Kozumi Shinozawa

Oversat fra japansk af Mette Holm

Bibelselskabets Forlag, København 2008

288 sider, 89,95,- kr.

Af Anne Katrine Gudme

Ærkeenglen Gabriel har lange lyslilla lokker og disciplene har øjne så store som tekopper og næser så små som knappenålshoveder – Manga Messias er landet.

Manga er i sandhed alle vegne for tiden og nu er Bibelselskabets Forlag kommet med deres bud på en manga tegneserie med bibelsk indhold. Den hedder Manga Messias og den fortæller historien om Jesus, fra et øjeblik før bebudelsen og til han løftes til himmels fyrre dage efter genopstandelsen.

Stilen er ’ægte manga’; selve tegneseriehæftet læses fra højre mod venstre, altså bagfra, og tegningerne er flotte, farverige og meget dynamiske. Der er masser af tegnede effekter, såsom ’fartstriber’, svedperler, rødmen, ’glorier’ med mere, og der er små skrevne regibemærkninger ud for figurerne, der hjælper til at understrege deres handlinger, eksempelvis ”meget bestemt”, ”stirre”, ”løbe, løbe” og ”pjask, pjask”. Både de tegnede og skrevne effekter, samt den overordentligt flotte farvekvalitet bidrager til en underholdende og levende billedside.

Fortællingens opbygning er mindre vellykket. Manga Messias fortæller hele historien om Jesus. Det vil sige at alle fire evangelier er repræsenteret og der er ikke sorteret nævneværdigt i stoffet. Således får læseren både de synoptiske evangelier med disses særstof, samt hele Johannesevangeliet dog uden afskedstalerne. Rækkefølgen er ganske fikst arrangeret. Manga Messias er opdelt i tre overordnede kapitler, som hver er inddelt i mindre afsnit. Første kapitel indeholder barndomsfortællingerne fra Lukas og Matthæus, dåben, fristelsen i ørkenen og lange passager fra Johannes; brylluppet i Kana, tempelrensningen og samtalerne med Nikodemus og den samaritanske kvinde. Kapitel 1 afsluttes med kaldelsen af de første disciple. Kapitel 2 indeholder kaldelsen af resten af disciplene, diverse helbredelser og lignelser, bespisningsundere, bjergprædiken, forklarelsen på bjerget og slutter med opvækkelsen af Lazarus. Kapitel 3 begynder med indtoget i Jerusalem efterfulgt af de synoptiske evangeliers tempelrensning, passionen, opstandelsen, genkomsten og møder og samtaler med disciplene og endelig himmelfarten.

Når nu det hele skal med, så er stoffet sat ganske behændigt sammen, og fortællingen er fremadskridende hele vejen, men historien bliver meget lang.

Det er tydeligvis Manga Messias’ ambition at få så meget som muligt med. Der vælges til, hellere end at vælge fra. Af hensyn til fortællingen ville det nok have været bedre, hvis man havde valgt lidt mere fra. I løbet af den seks sider lange bjergprædiken sekvens går fortællingen eksempelvis helt i stå, og på trods af små nyttige og yderst pædagogiske kort, der blandt andet indikerer vejen fra Jerusalem til Galilæa, mister man simpelthen overblikket.

Når noget nær samtlige mirakler, lignelser og stridssamtaler skal med bliver afstanden mellem fortællingens begyndelse og ende simpelthen for stor. Kapitel 1 og 3 er således markant bedre og mere underholdende end kapitel 2, fordi dynamisk billedstil og dynamisk fortælling her går op i en højere enhed.

Rent sprogligt er Manga Messias en succes. Langt størstedelen af teksten er hentet fra Bibelselskabets nye oversættelse af Det Nye Testamente på nudansk, Den Nye Aftale, og det fungerer simpelthen rigtig godt. Jeg måtte af og til slå passager efter i Den nye Aftale, ikke fordi det lød forkert, men fordi det lød så rigtigt at det næsten ikke var til at tro at teksten ikke oprindeligt var forfattet til Manga Messias’ tegninger.

Når teksten en gang imellem afviger fra Den Nye Aftales tekst, er det gerne for at bringe små opklarende oplysninger, såsom at den Jakob, som den samaritanske kvinde talte om ”var stamfar til både jøderne og samaritanerne” (s. 91), eller at ”Jonas var en af profeterne fra gamle dage” (s. 147), men når man har sagt a, må man også sige b, og der er flere steder, hvor man kunne have ønsket sig en lille forklaring. Eksempelvis i historien om kvinden med blødninger, hvor kvinden bedyrer at hun har ”haft menstruation i tolv år uden ophør”, hvortil Jesus svarer, at hendes ”pinsler” er forbi (s. 163). Her kunne en lille bemærkning om renhedsregler hjælpe den forudsætningsløse læser og kaste lys over kvindens besynderlige lidelse.

Alt i alt er Manga Messias en vellykket udgivelse. Men Manga Messias er for

tro mod sit forlæg, desværre. Hvad er det Manga Messias vil? Er den Bibel eller tegneserie, forkyndelse eller underholdning?

I pressematerialet skriver Bibelselskabets Forlag, at Manga Messias er ”ideel til lystlæsning eller til brug i konfirmand- eller minikonfirmandundervisningen”, men det er kun delvist sandt. Den formidable billedside trækker i én retning, medens det knudrede fortællespor trækker i en anden retning. Manga Messias’ tekstnærhed, grundighed og pædagogiske indslag egner sig ganske rigtigt godt til konfirmandundervisning, men de selv samme træk bevirker også at fortællingen i Manga Messias bliver mindre medrivende og underholdende. Kozumi Shinozawas skønne tegninger kommer på hårdt arbejde, fordi de skal trække hele læsset selv.

Manga Messias er en god idé og det lykkes næsten, men forlaget bør give manga endnu en chance og denne gang med en udgivelse, der tør lege med de bibelske fortællingers komposition, således at et fremragende billedspor kan illustrere en lige så fremragende fortællestruktur.

Hvis du har lyst til at læse mere om Den Nye Aftale, så se BEN nr. 5 eller Bibliana 2007:2, som er et temanummer om bibeloversættelse med udgangspunkt i Den Nye Aftale.