Jesus går til filmen – Jesusfiguren i moderne film

Ida Auken og Bo Torp Pedersen (red):

Jesus går til filmen

Jesusfiguren i moderne film.

Forlaget Alfa.

140 sider. 238 kroner.

 

Af Kasper Dalgaard

 

Forlaget Alfa udgav i 2007 en antologi med titlen Jesus går til filmen Jesusfiguren i moderne film, redigeret af Ida Auken og Bo Torp Pedersen.

Bogens i alt syv artikler sætter sig for at undersøge, hvorledes Jesusfiguren præsenteres i moderne film. Der er valgt et varieret udpluk af film – fra de store Hollywood succeser til de mere finkulturelle og skæve film i filmhistorien. Dét, der binder artiklerne sammen, er, at de med de udvalgte film forsøger at vise hvorledes instruktører og manuskriptforfattere har anvendt Jesusfiguren. Bogen indeholder således både film hvor Jesusfiguren er direkte fremstillet, men også film hvor figuren har gennemgået en såkaldt transfiguration og er omfortolket til et motiv eller et narrativt forløb.

Den første af de syv artikler er G. Hallbäcks bidrag om den canadiske film; Jesus fra Montreal. Dernæst behandler J. Nysten voldsæstetikken i Mel Gibsons The Passion of The Christ og det lancerings-cirkus der var i forbindelse med dens premiere. L. Sandbeck har skrevet en god artikel om humoren som undergravende og revolutionær faktor i Monty Pythons Life of Bryan, som en interessant parallel til Rosens navn, mens P. O. Brunstad gennemgår en række amerikanske film og fremviser deres mere eller mindre skjulte kristologier.

L. Rasmussen undersøger Jesusfiguren i amerikanske actionfilm, primært i Terminator- og Rambofilmserierne. Dernæst gennemgår P. Tudvad Lars von Triers fem hovedproduktioner og påviser, hvorledes Jesus’ lidelseshistorie spiller en gennemgående central rolle i disse film. Artikelrækken afsluttes ved I. Auken og B. M. Sørensens indlæg om en transfigurativ tolkning af The Shawshank Redemption, den imponerende filmatisering af Stephen Kings bog.

Artiklernes gennemgang rundes på fornuftig vis af med en faktaliste med oplysninger om de behandlede film. Listen er i sagens natur meget kort, men giver dog et glimrende overblik over, hvor varieret et udvalg artiklernes forfatterne har behandlet.

Samlet fremstår alle bidragene som læseværdige artikler. Især Brunstad og Rasmussens artikler skinner med en særlig stærk filmprojektør på projektet, da de overbevisende åbner læserens øjne for Jesusfigurer og motiver der før læsningen ikke var tydelige; særligt Rasmussens artikel om den frelsende messias, der i de mange Rambo og Terminator-film må og skal genoprette troen på de amerikanske idealer, er fornøjelig læsning.

Bogen er indbydende opsat (og med et særligt vellykket omslag), og er både letlæst og informativ.

Alt i alt en glimrende bog der indbyder til læsning og som belønner læseren med intelligente forfatteres viden om filmbranchens forskelligartede anvendelse af Jesusfiguren gennem de seneste ca. 40 år.

 

                      Forlaget bag bogen oplyser, at næste generation i denne bogserie er på trapperne; titlen bliver “Rockprofeter – Jesusfiguren på plade” og vil, som det fremgår, omhandle en række kendte rockmusikeres teologi og kristologi, som den kommer til udtryk i deres musikalske universer. Bogen forventes at udkomme november 2008.