EsbjergEvangeliet

Egon Clausen: EsbjergEvangeliet. En Almanak, malet af Erik Hagens

768 sider. Pris: 299,- kr.

Ben8.h2

Anmeldt af Geert Hallbäck

På CVU i Esbjerg har man siden 2005 kunnet se et ca. 40 m langt vægmaleri. Det er malet af Erik Hagens (født 1940) og rummer et mylder af detaljer. Tanken har været, at det skulle udgøre et Danmarksbillede; det strækker sig fra en idyllisk have over et landbrugssceneri til en række forskellige bybilleder, ofte af ganske dystert og indigneret tilsnit, inden det afsluttes med et middags- eller frokostbord i nærmest surrealistisk stil. Der er så mange detaljer, at man kan få timer til at gå med at studere det, og selv om mange af motiverne afslører et temmelig mistrøstigt syn på menneskers indbyrdes forhold i dagens Danmark, er maleriet i sig selv så veloplagt, at man også bliver i godt humør af at studere det.

Rundt omkring på billedet er der anbragt ca. 150 firkantede rammer med et citat eller blot en skrifthenvisning til Bibelen. Der er ikke tale om, at maleriet er en Bibel-illustration, men på denne måde bringes skriftsteder og motiver til at kommentere hinanden. Og i det perspektiv kan man se, at billedet faktisk bevæger sig fra Paradisets have til nadveren. Det er derfor, Erik Hagens har kaldt

sit maleri Esbjergevangeliet. Det er nu ikke den kristne frelseshistorie, der bliver kommenteret frem; det er snarere Bibelens kritiske og indignatoriske potentiale, der udnyttes. Erik Hagens bedyrer, at han ikke har nogen særlig indgående viden om Bibelen; men han har også malet en bogreol ind i billedet, der rummer en mængde af både kunstens og teologiens klassikere, så uvidende er han bestemt ikke. Maleriet er efter min mening et interessant eksempel på, hvordan Bibelen bliver ved med at udgøre en aktiv ressource også for den moderne kunst. Og det er bestemt et besøg i Esbjerg værd.

Men mindre kan også gøre det. Og nu er der udkommet en ’almanak’, som består af et opslag til hver dag i året, som dels indeholder en detalje fra Erik Hagens maleri, dels en tekst skrevet eller udvalgt af Egon Clausen. Desuden er der bagest i bogen en lille reproduktion af hele maleriet, som man kan folde ud (desværre er det dog ikke hele maleriet der er med, for de to ender af maleriet udvider sig ned langs en trappe, og det har ikke kunnet komme med på reproduktionen). Egon Clausen har som nævnt dels selv skrevet nogle kommentarer, dels udvalgt et meget forskelligartet tekstmateriale, der strækker sig fra Bibel-citater over prædiken-citater og digte til aktuelle avisartikler og rapporter om samfundsrelevante forhold. Teksterne er samlet i nogle tematiske grupper, og på omslagets to flapper kan man se, hvilke temaer der behandles i hvilke måneder. Til nogle dage er der kun en ganske kort tekst, til andre er der to eller tre tekster; i alle tilfælde er det hurtigt at læse, men giver stof til eftertanke, som godt kan holde sig hele dagen.

Hvis man ikke kan sige Erik Hagens maleri fri for en moralistisk brug af bibelhenvisningerne, bliver det moralistiske indtryk yderligere forstærket af Egon Clausens kommentarer. De formelig strutter af politisk korrekthed. At han ikke kan lide fundamentalister, ved vi fra hans optræden i bøger og radio. Men at han heller ikke kan lide ateister, finder man hurtigt ud af ved at læse almanakken. Begge dele opfatter han som menneskefjendsk. Det kan jo være sympatisk nok, og mange af kommentarerne er både enkel og central kristendomspædagogik. Men de rummer også en selvmodsigelse. På den ene side betragter Egon Clausen mennesket som et vidunderligt væsen; på den anden side har vi det så dårligt, fordi vi er onde, egoistiske og hensynsløse over for hinanden. Men hvordan kan vi både være onde og vidunderlige? Det er jo skabelsestroens dilemma, og det bliver meget tydeligt i mange af almanak-teksterne.

De kritiske bemærkninger skal ikke forklejne, at teksterne er tankevækkende, og at mange af dem også er poetiske. Og samtidig får man alle detaljerne fra Erik Hagens maleri. De er det hele værd.